Statuten Personeelsvereniging Baanhoekweg 22

In verband met de opsplitsing van de bedrijven op het bedrijvenpark Baanhoekweg 22 is een statutenwijziging én een wijziging van de naam van de PV noodzakelijk.
De tekst van de statuten zoals die per 01-12-2015 van kracht is, vindt u onder de onderstaande link.

Statuten Personeelsvereniging Baanhoekweg 22